การผ่าตัดเสริมหน้าอก (Breast Augmentation)

ปัจจุบันการผ่าตัดหน้าอก ไม่ว่าจะเพิ่มขนาดหรือลดขนาด เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งหญิงแท้ หรือ หญิงไม่แท้ ต่างก็ต้องการมีหน้าอกที่ใหญ่ พุ่ง น่ามอง เนื่องจากเทคโนโลยีก้าวหน้าขึ้น เทคนิคและวิธีการผ่าตัดของแพทย์ก็พัฒนาตาม การเสริมหน้าอกมีหลายทางเลือก แต่ถ้าจะให้ปลอดภัยควรเลือกผ่าตัดกับแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น ซึ่งการผ่าตัดเสริมหน้าอก ด้วยซิลิโคนเป็นที่นิยมมากที่สุด เพราะรูปร่างสวยงามและมีความแข็งแรง หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรก็สามารถอยู่ในร่างกายได้ตลอด